Hergün  12.00 - 20.00
Pazar KAPALI
Whatsapp: 0539 8288152
 

Kadın sünneti

 

Kadın sünneti nedir ? kadın dış genital organının sakat bırakılacak veya işlevini istendiği biçimde yapamayacak şekilde değiştirilmesi katı ve yanlış geleneksel kurallara bağlı kalınarak ve tıbbi olmayan nedenler ile kesilmesi, koparılması, dikilmesi ve iptal edilmesi ameliyatını içerir ve kız sünneti ismi ile de anılır.

Yapıldığı ülkelerde kadın sünneti anlamında kullanılmasına rağmen fiziksel ve psikolojik kötü sonuçlarından dolayı bu uygulama tıbbi literatürde sakat bırakma, koparma anlamında kullanılan "mutylatio" olarak tanımlanmaktadır. Kadın  sünneti  önemli bir üreme sağlığı sorunu olarak kabul edilmiştir

Kadın sünneti veya diğer adı ile kız sünneti  Bir çok makalede bu uygulamanın erkekteki eş değerinin penisektomi  yani penisin çıkarılması olabileceği savunularak yapılan işlemin ağırlığına değinilmiştir.Kadın sünneti genellikle bebeklik, çocukluk, puberte ve genç kız  dönemlerinde yapıldığı bildirilmektedir.

Kadın sünneti nerelerde yapılır? Kız sünneti niye yapılır?

Kız sünneti işlemi halen Afrika da otuz ülkede, Arap yarımadasında birkaç ülkede, Güneydoğu Asya da bazı toplumlarda ve bu ülkelerden Avrupa ya, Amerika ya ve Avustralya ya göç etmiş etnik topluluklarda gizlice uygulanmaktadır. Ayrıca kadın genital organının sakat bırakılması operasyonlarının batı ülkelerinde de tarih boyunca zaman zaman uygulandığı bilinmektedir. Bu geleneksel uygulamanın tarihi kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte eski Mısır uygarlığından beri var olduğu sanılmaktadır. Dünya sağlık örgülünün raporlarına göre yaklaşık 80-132 milyon yaşayan kadının bu uygulamaya maruz kaldığı, her gün 4-12 yaşlar arasında 6000 Afrikalı kız çocuğuna bu girişimin uygulandığı, dünyada ise her yıl iki milyon yeni uygulamanın yapıldığı bildirilmektedir.

Kadın sünneti nasıl yapılır?

Sembolik sünnet: Klitorise uygulanan koparmadan yapılan birkaç küçük sıyrık, yırtık girişimi 

Sünnet: Klitorektomi 

Eksizyon: Klitoris ve labium minoraların kısmen çıkarılması 

İnfibulasyon:

a) Küçük dudakların dikilmesi

b) Klitorektomi. Labia minoranın tümüyle eksizyonu ve Labia majoranın mukoza yüzünün çıkarılması. Labia majoraların tümüyle biribirine dikilmesi ve perineye yakın küçük bir açıklık bırakılması (İdrar ve menses). Bu ağır tipe Firavun sünneti adı veriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü kadın sünneti  şekillerini sınıflamak amacıyla bu girişimleri 4 gruba ayırmıştır.

 Tip I (Sunna) veya sünnet'de sadece klitorisin bir kısmı veya tamamı çıkarılır. Tip II (Eksizyon)'de klitorisin tamamı ile labia minörün bir kısmı veya tamamı çıkarılır. Tip III' (infîbulation) de klitorisin tamamı ile labia minörün bir kısmı veya tamamı ve labia majörün medial kısımları çıkarılır ve kalan insizyon kenarları tamamını kapsayacak şekilde kapatılırken idrar ile menstrüel kan akımım sağlayacak küçük bir delik oluşturulur. Tip IV ise yeni bir kategori olup mutilasyon amacıyla yapılan diğer girişimler (çizme, koterize etme, soyma, kesme) şeklinde yapılmaktadır.

Kadın sünneti resimleri

 

 

Kadın sünneti resimleri , fotoğrafları doktornevra.com sitesinden alınmıştır.

Kadın sünneti ameliyatının riskleri nedir?

Kadın sunneti nin  kısa ve uzun dönem komplikasyonları ve riskleri  oldukça fazladır. Genellikle tecrübesiz kişiler (yöresel kadınlar, ebe, hemşire) tarafından, uygun olmayan sağlıklı koşullarında (anestezi ve sterilizasyonun olmadığı) yapıldığı için iltihap kapma sepsis, kanama, tetanoz, AİDS, idrar retansiyonu ve duygusal travma gibi kısa dönem komplikasyonlar sık görülür.
Uzun dönemde ciddi jinekolojik,doğum yapma yeteneği ile ilgili, psikolojik ve cinsel komplikasyonları sık görülür. Başlıca jinekolojik komplikasyonlar istenmeyen sert doku olarak adlandırılan keloid oluşması, vulvuda kistleri, tekrarlayan idrar yolu  enfeksiyonları, dismenore, hematokolpus, ağrılı cinsel ilişki- disparoni, kronik pelvik enfeksiyon,  genital ağrı ve infertilite yani kısırlık olarak tanımlanılır. Ayrıca dış genital bölgede oluşan doku elastikiyetinin kaybolduğu  skar dokusuna bağlı olarak doğumun ikinci devresinin uzaması ve zor, riskli doğum, doğum kanalında doğum esnasında ciddi

 

...