Hergün  12.00 - 20.00
Pazar KAPALI
Whatsapp: 0539 8288152
 

Penis hastalıkları

 

Erkek genital organlarının ve özellikle penisin  hastalıkları ve penisin lezyonları, enfeksiyonlara bağlı hastalıklardan ve kansere kadar birçok deri hastalıklarını içermektedir. Bu hastalıkların bir kısmı enfeksiyonlara ve kanser gibi değişimlere bağlı olmasına rağmen bir kısmı  da penisin yapısal bozukluklardır.

 

Genital Herpes ,HSV Enfeksiyonu, Genital Uçuk

HSV, genital ülserlerin erkekteki yaraların en sık sebeblerinden biridir. Daha sık olarak HSV 2 ile olur. HSV’nin bulaşması hem gözle görülür lezyonlar varlığında hem de  her hangi bir bulgu vermeyen  viral taşıyıcılık yoluyla olabilir. Genellikle erkek genital lezyonunda ve özellikle peniste lezyonlar  ülser olarak ortaya çıkar.Sistemik şikayetler de olabilir, en sık  ateş, kas ağrısı, huzursuzluk  olarak görülebilir, ancak nadirdir. Genital herpesin tekrarlayan atakları  daha az şiddetlidir ve 5-12 gün içerisinde iyileşmektedir. Genital uçukta   %80-90 oranında takip eden yılda tekrar  nüks görülmektedir, ama çoğu hasta nüks eden ve tekrarlayan  enfeksiyondan asemptomatik ve herhangi bir şikayete sebep olmadığı  için habersizdir,hasta olan erkek hiçbir şikayette bulunmaz ve enfeksiyonun farkına varmaz. Genital herpes enfeksiyonu tanısı hücre kültüründe virüsün izolasyonu veya PCR testi ile kanıtlanabilir. HSV enfeksiyonunun serolojik tanısı sadece geçmişteki bulaşmanın belirlenmesinde değerlidir. Verilen tedavi tekrarlamanın sıklığı ve şiddetine ve da cinsel partnerin enfeksiyon durumuna göre belirlenir.
Genital Herpeste Tedavi Seçenekleri ise fazla değildir; Genellikle doktor tarafından dozları yaralanan ve idamesi de hesaplanan oral asiklovir ,oral valsiklovir  ve oral famsiklovir kullanımıdır. Tedavye genellikle 2-3 günde belirgin cevap olmaktadır.

Erkekte Genital Siğil,  Erkekte Kondilom HPV Enfeksiyonu

Son yıllarda erkeklerin en sık doktora başvurma nedeni olan penis leyonları,genital siğiller dir.Bu lezyona HPV virüsü enfeksiyonu neden olur ve sıklığı 15-25 yaş arası cinsel aktif insanlarda %1 oranında tahmin edilmektedir. Fakat taşıyıcılık %30-50 arası yaygınlıkta görülebilir. Yani erkeklerin çoğu virüsü bulundurmalarına rağmen belirti vermezler, virüs sinsi bir şekilde bünyelerinde kalır, cinsel ilişki ile partnere bulaşır,sonuçta erkeklerin büyük bir kısmı “taşıyıcı” yani “portör” dür. Günümüzde HPV tiplerini 100’denfazla farklı çeşidi vardır. Sık görünen genital siğiller genellikle düşük riskli HPV  6 ve 11 enfeksiyonu sonucu oluşmaktadır. HPV 16-18-31-33-39-42-51 ve 54 tipleri servikal kanserle bağlantılıdır ve yüksek riskli olarak tanımlanmaktadır. HPV  16 ve 18 tiplerinin genital kanserle ilişkisi daha yüksektir ve erkeklerde de sıklıkla görülürler. Lezyonlar sık olarak birden fazla yerde ve çok sayıdadırlar. Kondülomalar erkekte genellikle ; glans penis  (penis başı) , koronal sulkus (peniş başı etrafındaki oyuk kısım) , frenilum (penis başı arkasındaki dil şeklinde yapışık  bölge) , prepisiyum (sünnet derisi kısmı) ve skrotumdur (torbalar). Ayrıca üretral açıklıkta,( idrar yapılan delik ) ve intraüretral olarakta yerleşim gösterebilir.
Genital siğilde erkekteki tedavi üroloji uzmanları tarafından yapılıp en sık olarak uygulanan tedavi  seçenekleri:Podofilotoksin %0,5 solüsyon, Trikloroasetik asit kullanımı , Liquid-sıvı nitrojen ile krioterapi ,Elektrokoter ile yakma ,CO2 Laser  ve İmmiquimod  %5 krem uygulamalarıdır. Hangi tedavinin uygulanacağına takibi yapan hekim karar verir. Her doktorun tutumu farklı olabilir ve tedavi kararı HPV tipine ve yaygınlığına bağlı olmaktadır.

Pedikülosis Pubis (Genital Organ Biti, Bit)

’’Phthuris pubis’’ adında bir parazitle oluşur ve sık olarak cinsel ilişki le ve cinsel temas ile geçer. Lezyon kahverengi veya gri renkte ve kıl kökünü tutan bir görünümdedir. Pedikülosis pubisin (genital bit) tedavisi eğer teşhis doğru konulursa  kolaylıkla topikal permetrin ve lindan ile yapılmaktadır. Eş tedavisi de  mutlaka gereklidir.

Psoriazis (Sedef  hastalığı)

Erkek genital organlarını  etkileyen en sık cilt  hastalıklardan biridir. Nadiren bütün skrotum (testis, torbalar) ve penis tutulabilir.  Sadece penis üzerinde de olabilir. Tedavisi genellikle lokal klinik uygulama ile yapılır.

Scabies (Uyuz)

Scabies (uyuz), sarcoptes scabie hominis ile oluşan erkek genital organındaki  bir hastalıktır. Uyuza bağlı birden fazla tüneller  glans peniste, skrotumda ve penis şaftında sık olarak yerleşirler. Hastalardaki en sık şikayet geceleri veya sıcak banyodan sonra kaşıntının olmasıdır ve en sık başvurma şikayetidir. Scabies, HIV pozitif ( AİDS ‘li) hastalarda %2-4 oranında sıklıkla görülebilir. Scabieste önerilen tedavi %5 permetrin kremin boyundan topuğa kadar uygulanmasıdır. Krem 8-14 saat sonra silinmelidir. Lindan losyon veya krem scabies  (genital uyuz) için ayrı bir tedavi seçeneğidir.

Alerjik Dermatit Ve İrritan Dermatit

Bazı ilaçlara, prezervatife 8latex allerjisi) , hijyenik deodorantlara duyarlılık bu hastalığa yolaçabilir. Allerjen maddelerin tespit edilmesi ve yasaklanması  ve lokal kortizol içeren ilaçlarla  yapılan uygun tedavi  allerjik kontakt dermatitin çözümü olmaktadır. Asıl tedavi allerjiye sebep olan etkenleri ortadan kaldırmaktır.

Plazma Hücreli Balanit Hastalığı

Sebebi belli olmayan bir iyi huylu  balanittir.Hastalık genellikle orta veya ileri yaş sünnetsiz erkeklerde görülmektedir. Ülkemizde sık görülmez. Teşhisin biopsi ile doğrulanması çok önemlidir, teşhis zor konulabilmektedir.

Liken Planus

Bu hastalıkta %25 oranında  erkek genital sistemi tutulur ve en sık etkilenen bölge glans penistir. Cinsel bölge liken planus vakalarının çoğu lokal kortizol içeren ilaçlarla  tedavi edilebilir.

Balanitis Circinata, Reiter Sendromu

Reiter sendromunun değişik bir şeklidir. Reiter sendromu, birden fazla organı tutan  bir hastalıktır ve non-gonokokal üretrit, artrit ve konjuktivit ile seyreder. Glans penis üzerinde beyaz sınırlı  plak şeklinde belirir. Cildiye uzmanları tarafından tanısı konulmaktadır.

Dev Condylom (Kondilom) (Buschke-löwenstein Tümör)

Bir çeşit kondilom olan bu hastalıkta lezyon  derin büyümeyle karakterizedir ve alttaki dokuda hasara  ve yıkıma sebep olmaktadır. Tümör bazen  5cm büyüklüğe ulaşabilir. Bu tümöre sünnetsiz erkeklerde daha sıktır. Genellikle penil glans ve prepisium tutulmakadır ancak bu tümör üretra, anal kanal (makat) ve kasıkta da görülebilir, tüm erkek genital alanını tutabilir. Erkeklerin çoğunda sebep  HPV 6-11 dır. Bu tümör dev malign condylom, verrüköz karsinom ve condylom benzeri karsinom olarak da adlandırılabilir. Tanıda mutlaka  geniş ve derin biopsi örnekleri alınmalıdır.Tedavisi üniversite hastanesinde yapılmalıdır.

Bowenoid Papulozis

HPV ile ilişki bir hastalıktır ve  HPV 16 sıklıkla etkendir ancak 18 ve 31 gibi tipler de sebep  olabilmektedir. Bu hastalık kanser oluşumu için yüksek risk gösterir ve mutlaka tedavi edilmelidir. En etkili tedavi lezyonların doğru bir şekilde çıkarılmasıdır. Fakat CO2 laser en etkin tedavi yöntemlerinden biridir.

Penis Kanseri

Penis  kanseri enderdir ve görülme yaşı ortalama 50 yaş  ve üstü civarıdır. Risk fakörleri; fimozis, sünnetsiz olmak, kronik iltihaplı penis  hastalıkları, birden fazla cinsel partner-multipartner, korunmasız seks  ve tabii ki  HPV infeksiyonudur. HPV enfeksiyonunun son yıllarda artması ile penis kanserinin görülme sıklığı hem artmış hem de daha genç erkeklerde de görülmeye başlamıştır. Penis kanseri sünnetli erkeklerde çok nadirdir. HPV DNA penis kanseri olan erkeklerin  %40-%50’sinde  bulunmuştur ve penis kanserine sebep olan en sık HPV tipi ,tip HPV-16 dır. Penis kanseri nin  önlenmesi erken tanı ve tedaviyle sağlanır.Genital siğil varlığında mutlaka gerekli incelemeler yapılmalı ve tedavi edilmelidir. Penis kanseri nin  klinik görünümü her erkekte değişiklik gösterebilir.Hidrosel ve varikosel de sıklıkla eşlik eder. Penis kanserinin  tedavisi tümörün yerine  derecesine ve ilerlemesine  göre belirlenir. Tedavi şekilleri cerrahi, radyoterapi, lazer cerrahisi  ve kemoterapi tedavisidir.

PENİSİN YAPISAL HASTALIKLARI

Fimozis (Sünnet derisinin uç kısmının dar olması)

Doğumsal veya edinsel olarak önderinin glans üzerinde geri çekilmesini imkansız hale getiren önderi darlığıdır. Sünnet derisinin iç yüzeyi penisin baş kısmına yapışıktır ve çok az bir açıklık vardır. Şayet çok darsa hasta idrar yapamaz, hatta idrar deri altında toplanması ile sünnet derisi balon gibi şişer. İdrardamlalar halinde akar. Tedavi edilmezse idrarın tahrişi sonunda iltihap gelişir ve bu iltihap penis baş bölgesinde yaralara neden olur. Tedavisi Acil Circumsizyon yani acil sünnettir.

Parafimozis ( Sünnet derisinin geriye kaçması )

Önderi darlığında önderinin glans üzerinde geri çekilmesi, tekrar öne gelememesi ve önderi şişmesidir. Genellikle sünnet derisinin darlıklarında oluşur. Çocuk veya anne babası tarafından temizlik amacı ile deri geriye çekilir, daha sonra deri burada şişer ve kızarır, penis başını boğabilir.Tedavide erken dönemde ise deri öne çekilmeye çalışılır, fakat geç kalınmışsa acil sünnetten başka çare yoktur.

Penis eğriliği (penis deviasyonu)

Penisin ereksiyon anında bir tarafa doğru bükülmesi durumudur. Penil deviasyon ürolojide sık karşılaşılan bir sorundur.Sebebi kesin bilinmemekle beraber doğumsal ve edinsel olabilir. En önemli yakınma ereksiyon anında penisin kıvrılması, ağrı hissi ve cinsel ilişkinin mümkün olmamasıdır. Muayene ile eğrilik tanımlanarak durum değerlendirilebilir. Hastanın şikayeti varsa tedavi edilmelidir. Tedavi ilaçla ve ameliyatla olmak üzere iki türlüdür ( penis eğriliklerin cerrahi tedavisi l saatlik operasyonla düzeltilmektedir) ve gerekirse penil protez uygulanabilir.

Peyronie hastalığı

Penisin ereksiyon anında bir tarafa doğru bükülmesi durumudur. Penisin kıkırdağımsı dokusu içerisinde plak şeklinde bağ dokusunun oluşmasıdır. Sebebi kesin bilinmemekle beraberpeniste travma, aşırı sex ve masturbasyonun bu durumun oluşmasına yol açabileceği düşünülmektedir ve genellikle 40 yaşından sonra görülür. En önemli yakınma ereksiyon anında penisin kıvrılması, ağrı hissi ve cinsel ilişkinin mümkün olmamasıdır.Muayene ile fibrotik plak hissedilebilir, penil ultrason ile plak yeri ve boyutu tanımlanarak durum değerlendirilebilir.Hastanın şikayeti varsa tedavi edilmelidir. Nadiren kendiliğinden kaybolur. Tedavi ilaçla ve ameliyatla olmak üzere iki türlüdür ( penis eğriliklerin cerrahi tedavisi l saatlik operasyonla düzeltilmektedir) ve gerekirse penil protez uygulanabilir.

...